LIPKOM d.o.o. upravlja Reciklažnim dvorištom na adresi Ivana Mažuranića 81 u Lipiku gdje je odlaganje otpada besplatno za sve građane s produčja Grada Lipika, dok građani s područja ostalih gradova i općina ne mogu odlagati otpad na našem reciklažnom dvorištu. Mjesečno se može odložiti 30kg neopasnog i 5kg opasnog otpada po osobi (pri predaji otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu osobe koja ima prebivalište na području Grada Lipika).

Radno vrijeme:

  • 09:00-16:00 ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak
  • 10:00-18:00 srijeda
  • 09:00-13:00 subota

= Zašto treba reciklirati? =

Štedimo sirovinske resurse

Sirovinski resursi (nafta, plin, voda) na Zemlji su ograničeni te bi se čovječanstvo u budućnosti moglo suočiti s nedostatkom istih

Štedimo
 energiju

Daleko je veća potrošnja energije kada nove proizvode dobijamo preradom sirovina, nego kada se izrađuju od recikliranih materijala

Smanjujemo zagađenje

Proizvodnja preradom sirovina mnogo više utječe na očišćenje okoliša (posebice zraka i vode) nego izrada od recikliranih materijala

Manje bačenog otpada

Recikliranje dovodi do toga da se manje otpada baca što dovodi do manjeg troška zbrinjavanja otpada te se zauzima manje prostora za deponije

UPUTE ZA KORISNIKE

Pripremite otpad za predaju u reciklažno dvorište razvrstavanjem na mjestu nastanka (u kućanstvu) kako bi se olakšao postupak predaje u reciklažnom dvorištu.

Ponašajte se na reciklažnom dvorištu prema Uputama o radu Reciklažnog dvorišta koje su istaknute u prostoru Reciklažnog dvorišta te postupajte skladno uputama djelatnika.

Radi predaje razvrstanog otpada dođite u radnom vremenu Reciklažnog dvorišta (zabranjeno je ostavljanje otpada ispred Reciklažnog dvorišta u slučaju dolaska izvan radnog vremena)

Predočite osobnu iskaznicu djelatniku Reciklažnog dvorišta pri dolasku na reciklažno dvorište radi identifikacije

Samostalno odložite u spremnike otpad razvrstan po ključnim brojevima (ovisno o vrsti, svojstvu i agregatnom stanju) prema uputama djelatnika Reciklažnog dvorišta

S posebnom pažnjom postupajte kod predaje problematičnog otpada, obavezno uz prisutnost i nadzor djelatnika Reciklažnog dvorišta pri odlaganju problematičnog otpada

Na reciklažnom dovrištu možete odložiti sukupno 49 vrsta različitog otpada čiji kompletan popis možete pronaći ovdje.

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje (pdf.)