LIPKOM d.o.o. obavlja zimsku službu na području Grada Lipika u skladu s Planom rada zimske službe u Gradu Lipiku koji se izrađuje jedanput godišnje prije zimske sezone.

Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Lipiku i prigradskim naseljima, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi, te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

  • izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
  • sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
  • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta i pješačkih prijelaza. mostova i dr.
  • osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa, kad nastupi otapanje snijega.