• LIPKOM d.o.o obavlja upravljanje i održavanje Gradskom tržnicom. Gradska tržnica u Lipiku nalazi se u Udinskoj 1. Na tržnici se obavlja promet robom na malo. Tržnicu čini zatvoreni dio sa zatvorenim tržnim prostorom, te lokali u kojima su poslovni i ugostiteljski objekti. Prostor tržnice namijenjen je za prodaju i promet trgovine na malo poljoprivrednim proizvodima i drugim proizvodima i robom, ako je to zakonom i drugim propisima dopušteno. 

Poslovi koje djelatnici LIPKOM d.o.o.  obavljaju na tržnici su sljedeći:

  • osiguravaju sve uvjete poslovanja na tržnici propisane Tržnim redom,
  • obavljaju pregled tržnog prostora prije početka radnog vremena i osiguravaju čistoću prostora,
  • na usluzi su korisnicima prostora u svezi osiguravanja slobodnih prodajnih prostora, primanja reklamacija i sl.
  • održavaju red na tržnici,
  • surađuju s nadležnim inspekcijskim službama radi sprječavanja prodaje nedozvoljene robe na tržnici, zdravstveno neispravnih proizvoda i preprodaje,
  • poduzimaju i druge mjere koje osiguravaju nesmetani promet roba na tržnici.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti (pdf)
Odluka o općim uvjetima i isporuke usluga na tržnom prostoru na području Grada Lipika (pdf, word, Službeni glasnik)