Lipkom

LIPKOM d.o.o. je osnovan 27. siječnja 2016. godine s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lipika. Tvrtka je u stopostotnom vlasništvu Grada Lipika.

LIPKOM d.o.o. upravlja Reciklažnim dvorištom na adresi Ivana Mažuranića 81 u Lipiku gdje je odlaganje otpada besplatno za sve građane s produčja Grada Lipika, dok građani s područja ostalih gradova i općina ne mogu odlagati otpad na našem reciklažnom dvorištu. Mjesečno se može odložiti 30kg neopasnog i 5kg opasnog otpada po osobi (pri predaji otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu osobe koja ima prebivalište na području Grada Lipika).

Zaduženi smo i za upravljanje grobljima na području našeg Grada. Pod održavanje podrazumijevamo košnju zelenih površina na grobljima i održavanja mrtvačnica, a u planu je i održavanja samnih grobnih mjesta po želji korisnika.

Na području Grada Lipika obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture:
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje groblja
  • održavanje čistoće javnih površina
  • održavanje javne rasvjete
Na području Grada Lipika obavljaju se slijedeće uslužne komunalne djelatnosti:
  • usluge javnih tržnica na malo

Poslovanje se obavlja u skladu s postojećom zakonskom regulativom

Politika Komunalnog društva
Osnovni cilj komunalnog društva LIPKOM d.o.o. je poslovanje kojem su osnovne karakteristike sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge na zadovoljstvo svih korisnika, pri čemu su zaštita okoliša i energetska učinkovitost sastavni dio poslovne politike.

Osnovni podatci:
LIPKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu i graditeljstvo
Ivana Mažuranića 81
34551 Lipik
Republika Hrvatska
Ured: 034/314-814
Direktor: 099/424-6831
OIB: 33175359761