Uprava:

adresa:  Marije Terezije 27, 34551 Lipik
Ponedjeljak – Petak 07:00 – 15:00 sati

Reciklažno dvorište:

Adresa: Ivana Mažuranića 81, 34551 Lipik
Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 16:00 sati
Pauza: 11:00 – 11:30 
Prva subota u mjesecu: 08:00 – 12:00 sati
NAPOMENA: 
posljednji sat vremena radnog dana neće biti moguće zaprimanje povratne ambalaže.