Uprava:

adresa:  Marije Terezije 27, 34551 Lipik
Ponedjeljak – Petak 07:00 – 15:00 sati

Reciklažno dvorište:

adresa: Ivana Mažuranića 81, 34551 Lipik
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 09:00 – 16:00 sati
Srijeda 10:00 – 18:00 sati
Subota 09:00 – 13:00 sati