Zelena površina

Djelatnost održavanja javnih i zelenih površina, odnosno javne čistoće, obavlja se sukladno minimalnom opsegu radova, koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave. Ovu djelatnost LIPKOM d.o.o. obavlja samo na području grada Lipika , a poslovi koji se pri tom obavljaju su: ručno čišćenje javnih površina, čišćenje košarica za otpad, košnja trave, sadnja i održavanje cvjetnih nasada.