Popis svih vrsta otpada

Opis Broj otpada Vrsta otpada
Problematični otpad 20 01 13* otpadala
Problematični otpad 20 01 14* kiseline
Problematični otpad 20 01 15* lužine
Problematični otpad 20 01 17* fotografske kemikalije
Problematični otpad 20 01 19* pesticidi
Problematični otpad 20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
Problematični otpad 20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
Problematični otpad 20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
Problematični otpad 20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne stvari
Problematični otpad 20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari
Problematični otpad 20 01 31* citotoksici i citostatici
Problematični otpad 20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
Problematični otpad 20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
Problematični otpad 20 01 37* drvo koje sadrži opasne stvari
Problematični otpad 16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
Problematični otpad 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
Problematični otpad 15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
Otpadni materijal 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
Otpadni materijal 20 01 01 papir i karton
Otpadni metal 15 01 04 metalna ambalaža
Otpadni metal 20 01 40 metali
Otpadno staklo 15 01 07 staklena ambalaža
Otpadno staklo 20 01 02 staklo
Otpadna plastika 15 01 02 plastična ambalaža
Otpadna plastika 20 01 39 plastika
Otpadni tekstil 15 01 10 odjeća
Otpadni tekstil 20 01 11 tekstil
Krupni otpad 20 03 07 glomazni otpad
Jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti
Boje 20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pd 20 01 27*
Deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
Lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
Baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
Električna i elektronička oprema 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
Građevni otpad 17 06 01* izolacijski materijali
Građevni otpad 17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
Građevni otpad 17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
Građevni otpad 17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima