Cjenik usluga na groblju

 

Red. broj Naziv usluge Cijena PDV (25%) Cijena s PDV-om
1. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ZA ODRŽAVANJA GROBLJA
1.1. Za jednostruko grobno mjesto – godišnje 90,00 kn 22,50 kn 112,50 kn
1.2. Za dvostruko grobno mjesto – godišnje 150,00 kn 37,50 kn 187,50 kn
1.3. Za svako dodatno grobno mjesto 70,00 kn 17,50 kn 87,50 kn
2. JEDNOKRATNA NAKNADA KOD DODJELA GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME
2.1 Na gradskom groblju Lipik/Filipovac
2.1.1 Jednostruko grobno mjesto – zemljani grob
Veličina parcele 1,20 x 2,50 m
500,00 kn 125,00 kn 625,00 kn
2.1.2 Dvostruko grobno mjesto – zemljani grob
Veličina parcele 2,40 x 2,50 m
800,00 kn 200,00 kn 1.000,00 kn
2.2 Groblja po ostalim mjestima
2.2.1 Jednostruko grobno mjesto – zemljani grob
Veličina parcele 1,20 x 2,50 m
300,00 kn 75,00 kn 375,00 kn
2.2.2 Dvostruko grobno mjesto – zemljani grob
Veličina parcele 2,40 x 2,50 m
500,00 kn 125,00 kn 625,00 kn
3. IZGRAĐENA GROBNA MJESTA (U CIJENU JE URAČUNATA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG MJESTA)
3.1. Jednostruko grobno mjesto s okvirom i stazom 2.800,00 kn 700,00 kn 3.500,00 kn
3.2. Dvostruko grobno mjesto s okvirom i stazom 3.600,00 kn 900,00 kn 4.500,00 kn
3.3. Grobnica za dvije osobe 10.000,00 kn 2.500,00 kn 12.500,00 kn
3.4. Grobnica za četiri osobe 12.500,00 kn 3.125,00 kn 15.625,00 kn
4. IZRADA BETONSKOG OKVIRA
4.1. Jednostruko grobno mjesto – postojeće grobno mjesto 2.300,00 kn 575,00 kn 2.875,00 kn
4.2. Dvostruko grobno mjesto – postojeće grobno mjesto 2.800,00 kn 700,00 kn 3.500,00 kn
5. UPORABA MRTVAČNICE 100,00 kn 25,00 kn 125,00 kn
5.1. Mrtvačnice na mjesnim grobljima 100,00 kn 25,00 kn 125,00 kn
6. ZAHTJEV ZA DODJELU GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE I
UVOĐENJE PODATAKA U GROBNI OČEVIDNIK
50,00 kn 12,50 kn 62,50 kn
7. NAKNADA ZA IZDAVANJE POTVRDE O VLASNIŠTVU GROBNOG MJESTA I SL. 50,00 kn 12,50 kn 62,50 kn
8. SUGLASNOST ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU 150,00 kn 37,50 kn 187,50 kn
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE NADGROBNE PLOČE ILI SPOMENIKA TE PODRUČJE OKO ISTOGA
9.1. Jednostruko grobno mjesto – jednokratno 56,00 kn  14,00kn 70,00 kn
9.2. Dvostruko grobno mjesto – jednokratno 80,00 kn 20,00 kn 100,00 kn
*napomena: u slučaju da naručitelj želi da se položi cvjetni aranžman i svijeća snosi dodatne troškove zavisno od izabranog buketa, aranžmana i svijeće na cijenu ovisno o veličini grobnoga mjesta.
10. SADNJA I OKOPAVANJE GROBNE HUMKE NA GROBU BEZ OKVIRA
10.1. Jednostruko grobno mjesto – jednokratno 40,00 kn 10,00 kn 50,00 kn
10.2. Dvostruko grobno mjesto – jednokratno 80,00 kn 20,00 kn 100,00 kn
*napomena: troškove sadnica te svijeća snosi naručitelj usluge na cijenu ovisno o veličini grobnoga mjesta.
11. POLAGANJE CVIJEĆA, BUKETA, VIJENACA 40,00 kn 10,00 kn 50,00 kn
*napomena: trošak cvjetnoga aranžmana i svijeće snosi naručitelj na cijenu od 50,00 kn