Uređenje okoliša u Lipiku

Održavanje, Općenito|19. February 2020., 9:57

Djelatnici LIPKOM-a uređuju okoliša u Lipiku Vukovarska ulici, trenutno radimo na sječenju šiblja i odsijecanju granja.