Priprema cvijeća za sadnju

Održavanje, Općenito|19. February 2020., 9:18

Naše djelatnice započele su sa pripremom cvijeća Kane, koje će se kada za to dođe vrijeme presaditi na gradske površine i površine specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik.