Nastavak radova na uređenju groblja i opreme

Groblja, Održavanje|18. veljače 2018., 2:46

LIPKOM će i tijekom 2018. godine nastaviti s uređenjem groblja na području Grada Lipika te obnovom opreme na grobljima. U planu je obnova kontejnera za smeće te završetak obnove kolica za prijevoz pokojnika na svim grobljima, rekao nam je Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća LIPKOM.

U sklopu tih radova, nedavno su na katoličkom groblju u Kukunjevcu završeni radovi na postavljanju kovane ograde, a vrijednost tih radova se procjenjuje na 4000 kuna. Sljedeće na redu je groblje u Subockoj (Dabrovac) gdje se javila potreba ograđivanja groblja zbog učestalog nereda koje za sobom ostavljaju divlje životinje, a nakon završetka tih radova moguće je i ograđivanje drugih groblja ovisno o potrebama.

Najavljeno je i obnavljanje kontejnera za smeće koji su smješteni na grobljima. Ti kontejneri su u vlasništvu Grada Lipika, a na njima je potrebno napraviti izmjenu donje podnice te ih prefarbati. Kontejner koji je smješten na groblju u Lipiku je već obnovljen, a ostalih 14 bi prema planu trebali biti obnovljeni do kraja ove godine.

Također, u planu je i završetak obnove kolica za prijevoz pokojnika na čemu se počelo raditi tijekom protekle godine. Cilj je da po završetku radova svaka od 15 kolica  obnovljena, što uključuje zamjenu guma i dekora (platna), a radi se i ponovno bojanje kolica.

Prema službenoj evidenciji tvrtke LIPKOM, tijekom protekle godine na grobljima na području Grada Lipika izvršeno je ukupno 93 ukopa. Taj broj najveći je na gradskom groblju u Lipiku gdje je ukopano 30 osoba, a slijede groblja u Antunovcu (11) te u Poljani i Kukunjevcu (pravoslavno) gdje je ukopano 8 osoba.

Vijest je preuzeta s portala Lipički Compas

Skip to content