Sprječavanje sukoba interesa

Javna nabava|2. siječnja 2018., 8:06

Temeljem članka 80. stavka 2., a u svezi sa člankom 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) LIPKOM d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa direktor Marijan Strganac niti sa njim povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Skip to content